Przebudowa dróg gminnych w ciągu komunikacyjnym łączącym DW nr 719 ul. Obwodnica w mieście Brwinowie, DW nr 720 ul. Natalińską we wsi Otrębusy oraz drogę gminną ul. Bukową w mieście Podkowa Leśna (2015 r.).

 

W ramach prowadzonych robót przebudowano ciąg komunikacyjny obejmujący:

• ul. Lilpopa w Brwinowie na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 (ul. Obwodnica) do skrzyżowania z ul. Raszyńską,
• ul. Łosia w Otrębusach na odcinku od skrzyżowania z ul. Zamkową do skrzyżowania z ul. Przejazdową,
• ul. Wiejską w Otrębusach od skrzyżowania z DW nr 720 (ul. Natalińska) do ul. Przejazdowej,
• ul. Przejazdową w Otrębusach od ul. Wiejskiej do przejazdu kolejowego przez tory linii WKD,
• ul. Bukową w Otrębusach od przejazdu kolejowego przez tory linii WKD do granicy Brwinowa z Podkową Leśną.

Wartość inwestycji (WPI 2014-2020): 3 650 000 zł

Dofinansowanie: 2 266 568,56 zł

Realizacja: 2015 r.