Książki dla brwinowskich przedszkoli – doposażenie placówek oświatowych w nowości wydawnicze

Termin realizacji: 2021 r.
Dotacja: 6 000,00 zł
Całkowity koszt projektu: 7 500,00 zł

Dotacja w wysokości 6 tys. zł na zakup nowości wydawniczych dla przedszkoli została przyznana gminie Brwinów w ramach Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 uchwalonego na lata 2021-2025 realizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.