Doposażenie gimnazjum w Otrębusach (2015)

Kwota dofinansowania: 95 000 zł

Koszt całkowity:

Termin realizacji: rok szkolny 2015

 

Dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń dydaktycznych w nowo wybudowanych obiektach szkół i placówek oświatowych. Dofinansowanie ze środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej).