Zakup książek do bibliotek szkolnych (2018), zakup tablic interaktywnych wraz z projektorami do SP w Otrębusach (2017), zakup książek do bibliotek szkolnych (2015).

Zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” (2018)

Kwota dofinansowania: 50 480 zł

Koszt całkowity: 63 100 zł

Termin realizacji: 2018 r.


Celem programu jest wspieranie rozwoju czytelnictwa, zachęcenie młodych osób do sięgnięcia po książki i tym samym rozwijania swoich zainteresowań. Kwota dofinansowania wraz z wkładem własnym gminy Brwinów została przeznaczona na zakup książek niebędących podręcznikami do szkolnych bibliotek na terenie gminy. Pozyskane pieniądze zostały rozdzielone między wszystkie zespoły szkół:
Szkoła Podstawowa nr 1 –15 tys. zł
Szkoła Podstawowa w Żółwinie –15 tys. zł
Szkoła Podstawowa w Otrębusach –15 tys. zł
Szkoła Podstawowa nr 2 w Brwinowie – 15 tys. zł
Liceum Ogólnokształcące w ZSO w Brwinowie – 3 100 zł

 

Zakup dwóch tablic interaktywnych wraz z projektorami do Szkoły Podstawowej w Otrębusach (2018)

Kwota dofinansowania: 14 000 zł

Koszt całkowity: 17 500 zł

Termin realizacji: 2018 r.


Gmina Brwinów pozyskała dotację na zakup tablic interaktywnych wraz z projektorami w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”. Wniosek złożony w 2017 r. przez gminę Brwinów dotyczył Szkoły Podstawowej w Otrębusach. W ramach uzyskanej dotacji placówka została wyposażona w dwie tablice interaktywne z projektorami. Od stycznia 2018 r. podczas lekcji korzystają z nich nauczyciele oraz uczniowie z klas I-III. Dzięki tablicom interaktywnym z projektorem nauczyciele mogą prowadzić zajęcia, wykorzystując programy, gry i materiały multimedialne utrwalające wiedzę. Mogą też samodzielnie przygotowywać ćwiczenia interaktywne, wykorzystując obrazy graficzne, zdjęcia i filmy, lub korzystać z już istniejących – dostosowanych do poziomu dzieci. Ćwiczenia są podobne do gier komputerowych, przez co uczniowie chętniej biorą aktywny udział w zajęciach i łatwiej zdobywają wiedzę, a lekcje są bardziej urozmaicone.

 

Zakup książek do bibliotek szkolnych (2015)

Kwota dofinansowania: 8 680 zł

Koszt całkowity:

Termin realizacji: rok szkolny 2015/2016

 

Gmina Brwinów otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa na zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach rządowego programu „Książki naszych marzeń”. Celem akcji jest zachęcenie młodych osób do czytania i tym samym rozwijania swoich zainteresowań.