Utworzenie Klubu Seniora w Żółwinie (2017)

 

Utworzenie Klubu Seniora w Żółwinie (2017)

Kwota dofinansowania: 137 287 zł

Koszt całkowity: 172 785 zł

Termin realizacji: 2017 r.

 

Klub Senior+ prowadzony przez ŚOPS mieści się w OSP przy ul. Nadarzyńskiej 25 w Żółwinie. Część pomieszczeń strażnicy – sala oraz przyległe do niej pomieszczenia i sanitariaty – przeszła generalny remont oraz została wyposażona w sprzęty, które pozwalają funkcjonować w nowej przestrzeni użytkownikom. Zostało utworzone zaplecze kuchenne, salka klubowa i łazienka przystosowana do osób niepełnosprawnych. Klub Seniora jest przeznaczony dla mieszkańców w wieku ponad 60 lat z terenu całej gminy. Inwestycja dofinansowana przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior+”.