Programy zdrowotne (2017): profilaktyka szczepień przeciwko grypie dla seniorów oraz profilaktyka zakażeń HPV

 Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Brwinów 2014-2018

Kwota dofinansowania: 13 932 zł

Koszt całkowity:

Termin realizacji: 2017 r.

Szczepionka ma chronić dziewczęta przed zachorowaniem w późniejszym wieku na raka szyjki macicy, który wywoływany jest przez niektóre typy wirusa brodawczaka ludzkiego – HPV. Udział w programie jest dobrowolny i wymaga – jak w przypadku wszystkich szczepień – zgody rodziców lub opiekunów prawnych. Gmina Brwinów realizuje program bezpłatnych szczepień HPV od 2008 r., a całkowity koszt pokrywany był z budżetu gminy Brwinów. W 2017 r. dzięki złożonym wnioskom gmina otrzymała na ten cel dofinansowania.

 

 

Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Brwinów po 65 roku życia na lata 2015-2019

Kwota dofinansowania: 3 780 zł

Koszt całkowity:

Termin realizacji: 2017 r.

Celem programu jest zmniejszenie liczby zachorowań na grypę u osób starszych oraz ograniczenie pojawiania się powikłań pogrypowych. Praktyka dowodzi, że najskuteczniejszym sposobem zapobiegania tej chorobie oraz jej powikłaniom jest regularne szczepienie. Gmina Brwinów realizuje program bezpłatnych szczepień przeciw grypie dla seniorów od 2015 r., a całkowity koszt był pokrywany z budżetu gminy Brwinów. W 2017 r. dzięki złożonym wnioskom gmina otrzymała na ten cel dofinansowania.