Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Brwinowie (2016.), plac zabaw przy ul. Grodziskiej (2016 r.), program nauki pływania (2015 r., 2016 r., 2019 r.), zajęcia z elementami gimnastyki korekcyjnej (2018 r., 2019 r.),

 

Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Brwinowie

Kwota dofinansowania: 2 000 000 zł

Koszt całkowity: 9.203.331,74 zł 

Termin realizacji: 2015-2017 r.

 

Budynek hali sportowej składa się z trzech kondygnacji o powierzchni użytkowej 1958 m². Znajduje się w nim m.in. arena sportowa (z możliwością podziału na trzy części), zaplecze szatniowo-sanitarne, hol, pokój trenerów, sala fitness, pomieszczenia techniczne i magazyny. Widownia jest wyposażona w 224 miejsca siedzące. Łączna powierzchnia areny o wymiarach 44,75 × 22,50 m i wysokości 7,05 m umożliwia rozgrywanie spotkań na poziomie krajowym. Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej przyznał budynkowi hali sportowej w Brwinowie certyfikat „Budynek pasywny o sprawdzonej jakości”. Budynki pasywne są najnowszą generacją budynków energooszczędnych i oferują wysoki komfort cieplny przez cały rok.

Inwestycja dofinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

 

„Pływam z klasą”

Kwota dofinansowania: 73 950 zł

Koszt całkowity: 167 500 zł

Termin realizacji: 2015 r.

 

Nauka pływania: 20-godzinny kurs dla uczniów klas pierwszych wszystkich szkół podstawowych w gminie Brwinów.

Zajęcia dofinansowane ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.

 

Pływam pierwsza klasa II

Kwota dofinansowania: 40 000 zł

Koszt całkowity: 112 272 zł

Termin realizacji: 2016 r.

 

W 20-godzinnym kursie dla uczniów klas pierwszych wszystkich szkół podstawowych w gminie Brwinów wzięło udział 292 dzieci.

Zajęcia dofinansowane ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.

 

 „Jak ryba w wodzie”

Kwota dofinansowania: 60 000 zł

Koszt całkowity: 206 400,00 zł

Termin realizacji: 2019-2020

 

Projekt był realizowany w czterech szkołach podstawowych SP nr 1 w Brwinowie, SP nr 2 w Brwinowie, SP w Żółwinie i SP w Otrębusach. W zajęciach wzięło udział 426 z podziałem na edycję wiosenną (18.02.2019-07.06.2019) i jesienną (09.09.2019-07.12.2019). W edycji wiosennej wzięli udział w zajęciach uczniowie i uczennice obecnych klas II, a w edycji jesiennej uczniowie i uczennice klas I (w roku szkolnym 2019/2020 uczniowie klas II). Łączna liczba godzin zajęć nauki pływania to 720 dla 36 grup liczących do 15 osób.


Zajęcia dofinansowane ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów – Program „Umiem pływać” pn. „Jak ryba w wodzie”.

 

 

 „Gimnastyka dla kręgosłupa”

 

Kwota dofinansowania: 10 200 zł

Koszt całkowity: 20 400 zł

Termin realizacji: 2019 r.

 

Projekt był realizowany w czterech szkołach podstawowych: SP nr 1 w Brwinowie, SP nr 2 w Brwinowie, SP w Żółwinie, SP w Otrębusach. W zajęciach wzięło udział 220 uczniów z podziałem na edycję wiosenną (18.02.2019-07.06.2019) i jesienną (09.09.2019-07.12.2019). Łączna liczba godzin zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej to 340 dla 17 grup. Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli wychowania fizycznego.

Zajęcia dofinansowane ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.

 

„Trzymaj się prosto”

Kwota dofinansowania: 9 000 zł

Koszt całkowity: 18 000 zł

Termin realizacji: 2018 r.

 

Głównym celem projektu było zachęcenie dzieci i młodzieży szkolnej do aktywności fizycznej oraz profilaktyka wad postawy. Zajęcia sportowe skierowane do uczniów szkół podstawowych zawierały elementy gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, a także będą dostosowane do wieku i możliwości psychoruchowych uczestników. Ćwiczenia pozytywnie wpłynęły na kształtowanie nawyku prawidłowej postawy i pomoże zapobiegać wadom sylwetki.

Zajęcia dofinansowane z ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, w ramach zadania „Sport dla Wszystkich”.