Prowadzony od 2016 r. program „Kompostowniki dla mieszkańców” umożliwia ekologiczne zagospodarowanie odpadów zielonych. Mieszkańcy gminy Brwinów, którzy chcą otrzymać bezpłatnie kompostownik, mogą składać wnioski.  

Wykaz podmiotów

Adres siedziby: Brwinów, Kościuszki 4a

Informacje na temat zagubionych lub znalezionych zwierząt można zgłaszać do Straży Miejskiej, tel. 22 729 63 94 lub Referatu Gospodarki Komunalnej, tel. 22 738 25 91