Jak informuje druh Marcin Sikora, działająca w Brwinowie 29 Mazowiecka Drużyna Harcerska również uczestniczy w akcji „1%”


Czytaj więcej...