Pełnomocnik marszałka województwa mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi rozpoczyna konsultacje dotyczące rocznego programu współpracy na poziomie województwa.