„Szlachetna paczka” trafia w grudniu do potrzebujących w całej Polsce. Dorota Piasecka, liderka tej akcji w rejonie Brwinowa, zaprasza do współpracy chętnych wolontariuszy.



Informacja nadesłana przez Dorotę Piasecką:

Po raz trzynasty w Polsce, a po raz pierwszy w Brwinowie, Szlachetna Paczka szuka wolontariuszy. To dzięki nim, najbardziej potrzebujące rodziny w okolicy, już w grudniu otrzymają konkretną, mądrą pomoc. Wolontariusz Paczki, czyli SuperW, dociera do prawdziwej biedy, wchodzi tam, gdzie inni nie chcą, albo boją się wejść. Poszukiwane są osoby pełnoletnie, odpowiedzialne, pragnące realnie zmieniać swoje otoczenie, czerpiące radość z bezinteresownego pomagania i potrafiące nawiązać kontakt z drugim człowiekiem. Do zadań wolontariusza należy m.in. spotkanie z rodzinami w trudnej sytuacji materialnej i dobór tych, dla których pomoc materialna może być realną szansą na poprawę sytuacji; współpraca z darczyńcami przygotowującymi paczki oraz współpraca z innymi wolontariuszami w rejonie m.in. poszukiwanie darczyńców, organizacja magazynu, transport paczek. Paczka to świetne miejsce na rozwój, pozwala poznać kreatywnych ludzi ," którym chce się chcieć " . Daje możliwość rozwoju, i sprawdzenia samego siebie. Paczka to moc możliwości, pod warunkiem, że potrafi się ją czerpać i zada się sobie trud, aby chwileczkę jej poszukać.- opowiada Tomek, doświadczony wolontariusz Szlachetnej Paczki, w tym roku działający w Brwinowie. Wolontariusze Paczki przechodzą specjalne szkolenie, które ma ich przygotować do tej niezwykle ważnej roli. To oni są pomostem między osobami, które potrzebują wsparcia, a tymi, którzy chcą je dać.

Tylko w 2012 roku Szlachetna Paczka dotarła do 13 235 rodzin, a łączna liczba  zaangażowanych w projekt sięgnęła 300 tys. osób. - Liczba rodzin, do których dotrzemy pomocą w tym roku, zależy od tego, ilu wolontariuszy zostanie rekrutowanych – przypomina Dorota Piasecka, liderka Szlachetnej Paczki w rejonie Brwinów. - Zgłoszenia przyjmowane są do 15 października na www.superw.pl. Zapraszamy!


Więcej informacji:
www.szlachetnapaczka.pl  
www.superw.pl
www.facebook.com/mazowsze.szlachetna.paczka