Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r.: w zakresie podtrzymywania tradycji i rozwoju świadomości narodowej. Konkurs w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym został unieważniony.
 Wyniki konkursów: