Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2014 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Organizacje pozarządowe mogą składać oferty do 11 kwietnia 2014 r. do godz. 14.00.