Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r.: w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.