Burmistrz Gminy Brwinów ponownie ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2014 roku w zakresie podtrzymywania tradycji i rozwoju świadomości narodowej. Stowarzyszenia, które mają pomysły na organizację Dnia Niepodległości w gminie Brwinów mogą składać oferty do 17 października 2014 r. do godz. 14.00