Od 3 do 14 października 2014 r. trwały konsultacje „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok”. Konsultacje zakończono 14 października na spotkaniu burmistrza ze stowarzyszeniami.Uchwalanie co roku programu współpracy jest obowiązkiem wynikającym z Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uwagi w trakcie konsultacji można było zgłaszać nie tylko pisemnie – mailem lub tradycyjną pocztą – ale również podczas spotkania przedstawicieli stowarzyszeń i klubów sportowych z burmistrzem Arkadiuszem Kosińskim. Organizacje harcerskie zgłosiły propozycję rozszerzenia priorytetowych zadań publicznych dotowanych z budżetu gminy o możliwość organizowania obozów, wyjazdów i pikników dla młodzieży szkolnej. Propozycja ta została uwzględniona w tegorocznym projekcie.

Organizacje pozarządowe wyszły również z inicjatywą organizowania imprez promujących stowarzyszenia, które nie tylko integrowały by brwinowskich społeczników, ale były także okazją do zaprezentowania mieszkańcom oferty poszczególnych stowarzyszeń.

Część spotkania poświęcona była zagadnieniom wolontariatu. O jego zaletach i możliwościach, jakie daje on społeczności lokalnej mówił Dariusz Pietrowski – Prezes Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie. Dyrektor ŚOPS w Brwinowie, Joanna Dzierzba podkreślała, że zależy jej, by działania wolontariuszy w Brwinowie były ukierunkowane nie tylko na klientów ośrodka, ale zyskały większy zasięg. Do ośrodka mogą zgłaszać się osoby, które chcą pomagać, jak i ci którzy tej pomocy potrzebują. Rozpoczynają się prace zmierzające do utworzenia Centrum Wolontariatu.

Ostatnią część spotkania zajęły „sprawy różne” Rozmawiano na temat remontu dworku Zagroda i budowie nowej hali sportowej przy ZS nr 1. Przedstawiciele LGD Zielone Sąsiedztwo dzielili się swoimi refleksjami na temat możliwości wykorzystania środków unijnych. Na zakończenie burmistrz Arkadiusz Kosiński podziękował społecznikom za współpracę w ciągu czterech lat mijającej kadencji i życzył im zapału do dalszego działania oraz wielu sukcesów.