Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Organizacje pozarządowe mogą składać oferty do 16 marca 2015 r. do godz. 18.00.