Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2015 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Konkurs na niektóre dyscypliny nie został rozstrzygnięty. Kluby sportowe i stowarzyszenia mogą składać oferty do czwartku 12 marca 2015 r. do godziny 16:00.