Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza kolejny nabór uzupełniający na zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 r. Kluby sportowe i stowarzyszenia mogą składać oferty do poniedziałku 13 kwietnia 2015 r. do godziny 18:00.