Burmistrz Arkadiusz Kosiński, zapraszając społeczników na konsultacje „Rocznego programu współpracy gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok”, zarezerwował dla nich cały wieczór. Blisko trzygodzinne spotkanie zakończyło się tuż przed godz. 21.Konsultacje projektu dokumentu, jakim jest „Roczny program współpracy gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok”, okazały się tylko jednym z wielu punktów spotkania. Do Urzędu Gminy Brwinów wpłynęły już wcześniej cztery propozycje zmian w zapisach programu współpracy. Na spotkaniu nie zgłoszono formalnie propozycji zmian zapisów. Dyskusja zeszła szybko na dzielenie się złymi i dobrymi doświadczeniami, planami na przyszłość, oczekiwaniami i propozycjami.

Współpracujące na co dzień ze stowarzyszeniami i klubami sportowymi Biuro Promocji przygotowało na początku skrót ważnych informacji: nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przyniesie też zmianę we wzorach ofert i sprawozdań. W przypadku tzw. małych grantów proponuje się, że wielostronicowy formularz zastąpiony zostanie jedną kartką. Więcej informacji o konsultacjach prowadzonych przez Departament Pożytku Publicznego:
Link
 
Okazało się, że do nikogo z obecnych nie trafili ankieterzy, którzy przebadali ponad 1000 gospodarstw domowych w Brwinowie, Milanówku i Podkowie Leśnej w ramach projektu „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności...”, pytając m.in. o poczucie bezpieczeństwa, poziom zadowolenia z usług społecznych i tożsamość lokalną. Wkrótce zostanie przeprowadzona ankieta internetowa, mająca pogłębić tamte badania. Społecznicy, ludzie aktywni w swoich środowiskach i liderzy opinii są w szczególny sposób zaproszeni do wzięcia w niej udziału.

Codziennością współpracy Urzędu Gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi są dotacje – składanie ofert i sprawozdania z realizacji projektów były więc nieodłącznymi tematami spotkania. W budżecie gminy Brwinów są jeszcze wolne środki na realizację działań z zakresu sportu, kultury, profilaktyki uzależnień, zdrowia i edukacji. Organizacje pozarządowe mogą składać swoje oferty.

Goście z Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Pruszkowskiego przyjechali z kilkoma tematami. Najwięcej czasu poświęcono planowanej wycince drzew wzdłuż linii WKD. Zaniepokojeni społecznicy z Pruszkowa i okolic już zainicjowali wspólne działania. Powstają pisma – m.in. do odpowiednich ministerstw, a także do samorządu województwa mazowieckiego – które wyrażają niezgodę na ogołocenie linii WDK z kilku tysięcy drzew rosnących w pobliżu torów. Zaangażowany w całą akcję Olgierd Lewan mówił o możliwości internetowego poparcia protestu na stronie kolejnadrzewa.pl. Petycję w formie papierowej będzie można podpisywać do poniedziałku 26 października w Biurze Promocji (Urząd Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, pok. 202). W planach jest zacieśnianie współpracy w ramach powiatu np. jeśli chodzi o organizację w przyszłym roku szkoleń dla organizacji pozarządowych, czy – jak relacjonował Karol Michalczyk ubiegłotygodniowe spotkanie w Pruszkowie – nawet utworzenie powiatowego Centrum Wolontariatu. Jak podkreślali goście, w Brwinowie zawsze mogą liczyć na przyjazny klimat. Burmistrz Arkadiusz Kosiński sam zaczynał swoją działalność publiczną jako społecznik i prezes jednego ze stowarzyszeń. – To dlatego tak dobrze rozumie organizacje pozarządowe – podkreślali członkowie Forum Organizacji Powiatu Pruszkowskiego.

ngo2
ngo1