Konsultacje Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok zakończyły się 20 października spotkaniem Burmistrza Gminy Brwinów ze stowarzyszeniami.