Zostały przyznane środki na realizację zadań publicznych w 2023 r. w zakresie  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury i dziedzictwa narodowego.1. Sport [PDF]

2. Kultura [PDF]