W związku z wprowadzonymi w regulaminie zmianami nabór został przedłużony do dnia 17 lutego br. Osoby zainteresowane współpracą mają jeszcze szansę na zgłoszenie swojej kandydatury.

Nabór obejmuje rekrutację do czterech grup tematycznych:

  • Metropolia w ruchu,
  • Metropolia otwarta na ludzi,
  • Metropolia zrównoważona,
  • Metropolia gospodarki.

Do zadań członków grup tematycznych będzie należało m.in.:

  • opiniowanie i zgłaszanie uwag do produktów procesu strategicznego (np. diagnoza strategiczna, model struktury funkcjonalno-przestrzennej);
  • wypracowanie wkładu do Strategii w zakresie podejmowanym przez grupę (np. propozycje celów i kierunków działań);
  • rekomendowanie odpowiednich zapisów do Strategii (wpływ na przygotowanie poszczególnych produktów i projektu dokumentu).

 

Ocenę merytoryczną zgłoszeń przeprowadzi zespół ekspertów pod kierownictwem Pana dr. hab. Wojciecha Dziemianowicza, profesora UW.

Więcej informacji oraz zmieniony regulaminie oraz w wyciągu z Modelu organizacji pracy znajduje się na stronach:

www.sm.waw.pl  oraz  www.omw.um.warszawa.pl.