Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury i dziedzictwa narodowego oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Ogłoszenie Profilaktyka 2023
Ogłoszenie Sport 2023
Ogłoszenie Kultura 2023