Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz kultury.