Organizacje pozarządowe uczestniczące w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2022 r. w zakresie w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego mogą składać poprawki błędów formalnych do wtorku 29 lutego br. do godz. 16.00. Później rozpocznie się etap oceny merytorycznej ofert.