Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2022 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Termin składania ofert: do 9 marca 2022 r. do godz. 16.00


Czytaj więcej…