Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Wyniki konkursu – Zarządzenie nr 15.2022

Zarządzenie nr 18.2022