Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2022 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Termin składania ofert: do 24 stycznia 2022 r. do godz. 18.00.


Czytaj więcej…