Konsultacje będą prowadzone od 8 do 22 października 2022 r. Od 1 października można już zapoznać się z projektem dokumentu.

Ogłoszenie
Projekt
Formularz konsultacji (Załącznik do Uchwały nr LXXI/655/2010 z dnia 29 października 2010 r. Rady Miejskiej w Brwinowie).