Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Ogłoszenie [zarządzenie nr 14]