Zakończyły się konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok”. Uwagi do projektu można było składać od 14 października do 26 października 2020 r.

Protokół z przebiegu konsultacji