Ze względu na sytuację epidemiologiczną zaplanowane na 26 października 2020 r. spotkanie burmistrza z organizacjami pozarządowymi zostaje odwołane.