Burmistrz Gminy Brwinów zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok”. Uwagi do projektu można składać od 14 do 26 października 2020 r.

Ogłoszenie konsultacje

Projekt Rocznego Programu Współpracy na 2021 rok

Formularz konsultacji