Organizacje pozarządowe uczestniczące w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2020 r. w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego mogą składać poprawki do wtorku 23 czerwca br. do godz. 16.00. Później rozpocznie się etap oceny merytorycznej ofert.

Czytaj więcej...