Zmianie uległ termin rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego ogłoszonego w dniu 12 marca 2020 r.
Ogłoszenie