Organizację pozarządowe uczestniczące w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2020 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej mogą składać poprawki do wtorku 4 lutego br. do godz. 16.00. Później rozpocznie się etap oceny merytorycznej ofert.

Czytaj więcej...