KS Pantera Brwinów złożył oferty na realizację zadań publicznych. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do ofert swoje uwagi.


Składając swoje oferty z pominięciem otwartego konkursu ofert, oferent stara się o tzw. mały grant, zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do 9 lipca 2019 r. na adres e-mail: promocja(at)brwinow.pl lub pisemnie w Biurze Obsługi Interesanta przy ul. Grodziskiej 12.

Oferta Festiwal Sztuk Walki - [PDF] - Biuletyn Informacji Publicznej

 
Oferta Kobieta w zdrowym stylu życia - [PDF] - Biuletyn Informacji Publicznej