Fundacja Sofijka złożyła ofertę na realizację zadania publicznego. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Składając swoją ofertę z pominięciem otwartego konkursu ofert, oferent stara się o tzw. mały grant, zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do 2 lipca 2019 r. na adres e-mail: promocja(at)brwinow.pl lub pisemnie w Biurze Obsługi Interesanta przy ul. Grodziskiej 12.

Oferta - [PDF] - Biuletyn Informacji Publicznej