Organizacja pozarządowa uczestnicząca w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r. w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym może składać poprawki do poniedziałku 25 marca br. do godz. 18.00. Później rozpocznie się etap oceny merytorycznej ofert.
Czytaj więcej...