Organizacje pozarządowe uczestniczące w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym mogą składać poprawki do poniedziałku 4 marca br. do godz. 18.00. Później rozpocznie się etap oceny merytorycznej ofert.

Czytaj więcej...