Reprezentanci stowarzyszeń do końca stycznia mogą zgłaszać swój udział w pracach komisji konkursowych oceniających oferty złożone w konkursach dotacyjnych na 2019 rok.

Burmistrz wyznacza do komisji konkursowych pracowników Urzędu, ale organizacje pozarządowe zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą wskazać też swoich reprezentantów. Prosimy o zgłoszenia poprzez wypełnienie załączonego formularza, który po wypełnieniu można złożyć w Urzędzie Gminy Brwinów pok. 202 lub odesłać mailem po zeskanowaniu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Udział w pracach komisji jest nieodpłatny, nie przysługuje zwrot kosztów, a posiedzenia odbywają się w godzinach pracy Urzędu Gminy Brwinów (po ustaleniu daty i godziny, możliwe jest np. rozpoczęcie rano od godz. 8.30 albo w poniedziałki po godz. 16) – ale te „wady” rekompensuje możliwość spojrzenia na konkurs ofert z drugiej strony, poznanie sposobu oceniania, wpływ na ocenę ofert i pośrednio na przyznanie dotacji oraz ustalenie jej kwoty.
Obecnie trwa już pierwszy konkurs dotyczący kultury fizycznej. W I kwartale planowane jest ogłoszenie konkursów w trzech dziedzinach – profilaktyki uzależnień, kultury oraz działań dla seniorów.

Formularz zgłoszeniowy