Organizacje pozarządowe uczestniczące w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej mogą składać poprawki do poniedziałku 21 stycznia br. do godz. 18.00. Później rozpocznie się etap oceny merytorycznej ofert.