Burmistrz Gminy Brwinów zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok”. Uwagi do projektu można składać od 10 do 17 października 2017 r.

Pliki do pobrania - BIP:

Ogłoszenie konsultacje

Projekt Rocznego Programu Współpracy na 2018 rok

Formularz konsultacji