Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku w zakresie podtrzymywania tradycji i rozwoju świadomości narodowej. Stowarzyszenia, mogą składać oferty do 11 kwietnia 2017 r. do godz. 16.00 w Biurze Obsługi Interesanta, ul. Grodziska 12.

Ogłoszenie