Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2016 r.: w zakresie podtrzymywania tradycji i rozwoju świadomości narodowej związanego z obchodzonym w gminie Brwinów Rokiem Wacława Kowalskiego.

Ogłoszenie