Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2016 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Stowarzyszenia mogą składać oferty do poniedziałku 14 marca 2016 r. do godziny 18:00.
 
Ogłoszenie [PDF]