Organizacje pozarządowe uczestniczące w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2020 r. w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego mogą składać poprawki do wtorku 23 czerwca br. do godz. 16.00. Później rozpocznie się etap oceny merytorycznej ofert.

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie „Europa i My” złożyło ofertę na realizację zadania publicznego. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Oddział Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Warszawie złożył ofertę na realizację zadania publicznego. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2020 r. w zakresie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym. Stowarzyszenia mogą składać oferty do 15 czerwca.

 Ogłoszenie  [PDF]- Biuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego.

Ogłoszenie - BIP

Zmianie uległ termin rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego ogłoszonego w dniu 12 marca 2020 r.
Ogłoszenie

Organizacje pozarządowe uczestniczące w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2020 r. w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego mogą składać poprawki do środy 15 kwietnia br. do godz. 16.00. Później rozpocznie się etap oceny merytorycznej ofert.

Czytaj więcej