Towarzystwo Historyczno-Kulturalne im. Jadwigi Warnkówny złożyło ofertę na realizację zadania publicznego. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Organizacje pozarządowe uczestniczące w konkursie mogą składać poprawki do środy 4 kwietnia br. do godz. 16.00. Później rozpocznie się etap oceny merytorycznej ofert.

Czytaj więcej

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2018 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na dwie dyscypliny, które nie zostały jeszcze rozstrzygnięte. Kluby sportowe i stowarzyszenia mogą składać oferty do poniedziałku 16 kwietnia 2018 r. do godziny 18:00.
Ogłoszenie

Zmiana ogłoszenia

Stowarzyszenie Jeździeckie Szarża złożyło ofertę na realizację zadania publicznego. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert (nabór uzupełniający) na realizację zadań publicznych w 2018 r.: w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Ogłoszenie wyniku

Organizacje pozarządowe uczestniczące w konkursie mogą składać poprawki do poniedziałku 12 marca br. do godz. 18.00. Później rozpocznie się etap oceny merytorycznej ofert.

Czytaj więcej

 

Wpłynęły oferty na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do ofert swoje uwagi.