Organizacje pozarządowe sięgają co roku po środki dotacyjne tzw. „małe granty”. Dzięki nim z budżetu gminy Brwinów finansowane są różnorodne inicjatywy skierowane do mieszkańców naszej gminy: pomoc niepełnosprawnym, wydarzenia i zajęcia sportowe, przedstawienia teatralne czy potańcówki dla mieszkańców.

Wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Towarzystwo Gimnastyczne Sokół oraz Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Floriana złożyli ofertę na realizację zadania publicznego. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Kluby sportowe uczestniczące w konkursie mogą składać poprawki do poniedziałku 23 kwietnia br. do godz. 18.00. Później rozpocznie się etap oceny merytorycznej ofert.

Czytaj więcej

Wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza ponowny nabór ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego. Stowarzyszenia, mogą składać oferty do 7 maja 2018 r. do godz. 18.00 w Biurze Obsługi Interesanta, ul. Grodziska 12.


Ogłoszenie

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 r. w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego.

Ogłoszenie [PDF]