Fundacja Sofijka złożyła ofertę na realizację zadania publicznego. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Zakończyły się konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok”. Uwagi do projektu można było składać od 28 października do 12 listopada 2019r.

Protokół z przebiegu konsultacji

ngoFundacja KRAINA OZA złożyła ofertę na realizację zadania publicznego. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki złożył ofertę na realizację zadania publicznego. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Burmistrz Gminy Brwinów zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok”. Uwagi do projektu można składać od 28 października do 12 listopada 2019 r.

UKS Kobra złożył ofertę na realizację zadania publicznego. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w spotkaniach informacyjnych dotyczących najważniejszych kwestii w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Spotkania odbędą się w drugiej połowie października w siedzibach delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz w siedzibie urzędu w Warszawie.

Czytaj więcej